Meds-Alert

Therapietrouw monitoren op afstand

De Alerte Medicijnkaart

MEDS-ALERT biedt een veilig en simpele oplossing

Monitoring van therapietrouw op afstand van medicijninnames op grote schaal. Ideaal voor cliënten die op meerdere momenten op de dag medicijnen innemen zoals in de geestelijke gezondheidszorg, chronische patiënten en ouderen.

MEDS-ALERT ondersteunt zorgverleners

  • Reduceert onnodige contactmomenten, bevordert zelfstandigheid
  • Volledig zelf ondersteunende slimme medicijnkaart; geen afhankelijkheden van wifi, stroomnetwerk en abonnementen
  • Storingsvrij; Meds-Alert maakt geen gebruik van complexe apparatuur die onderhoud behoeven
  • Alerteert de cliënt visueel en hoorbaar om medicatie in te nemen
  • Gemeten verhoging van therapiertrouw met 83%
  • Verlaagt het aantal heropnames

Monitoring op afstand met de Meds-Alert App

  • Ondersteunt familieleden en zorgverleners door te waarschuwen middels de Meds-Alert app wanneer cliënt zijn of haar medicatie neemt en/of niet neemt
  • Biedt veiligheid voor zowel de cliënt als zorgverlener
  • Escalatie programma instelbaar
  • Hoogste vorm van dataveiligheid en voldoet daarmee aan de EU General Data Protection Regulation Safe and Secure

De kaarten worden volledig automatisch gevuld met medicijnen en gecontroleerd door de VBM machine